Fagmessig godt utført

Våre forhandlere garanterer deg at arbeidene er fagmessig utført i alle ledd. Vi er ikke fornøyd før alt som er avtalt er levert og ferdigstilt på tid. Fordelen ved å bruke Din kjøkkenfornyer er at både selger og montør er i samme selskap, ofte samme person. Dette gir deg tryggheten om at det som ble diskutert under befaring også blir utført.

Din kjøkkenfornyer utfører alltid oppgavene med stor faglig stolthet og kvalitet.

Håndverkere innehar ofte en særlig kompetanse, og det kan være vanskelig for deg som kunde å kontrollere om arbeidet er riktig utført. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at loven oppstiller visse generelle krav til håndverkernes arbeid. Disse kravene kan du påberope deg dersom du har en oppfattelse av at arbeidet ikke er godt nok utført. Les mer om lov om håndverkertjenester.

At tjenesten skal utføres «fagmessig» betyr at den skal utføres på en måte som en erfaren og dyktig fagmann på området anser som riktig for en viss tjeneste. Her er det sentralt at begrepet «fagmessig» ikke er et relativt begrep som varierer med pris, den tid du som kunde må bruke på utførelsen og andre spesielle omstendigheter.

Trygg handel er viktig

Handelen skal være trygg og en ryddig kjøpsprosess er viktig for begge parter når en handel skal gjennomføres. For kunden er det viktig å vite at varene blir levert i henhold til spesifikasjon, samt at problemer blir tatt hånd om dersom en feil skulle skje. For selgeren er det gjensidig viktig å være trygg på at pengene blir innbetalt i henhold til avtale. Forhandlere av Din kjøkkenfornyer er seriøse aktør som må følge etiske standarder for å være medlem. Vi er derfor interessert i at kundene skal være trygg på at varer blir levert i henhold til avtalte betingelser.

Når du kjøper varer fra våre forhandlere oss skal du være helt trygg på at varene blir levert i henhold til avtale. Vi baserer våre salg på forskuddsbetaling. Vi krever forskuddsbetaling fordi vi produserer fortløpende etter ditt kjøkken.